INDIVIDUÁLNÍ KURZ angličtiny

bezučebnicová výuka
Chci mluvit, ne číst.

já, já, já a všechno o mně
Nechci si vymýšlet, o čem mám mluvit. To mě zatěžuje. Chci mluvit o sobě – o svých pocitech, zážitcích, plánech, názorech apod. Chci se přirozeně vyjadřovat!

výuka zaměřena na praktické použití jazyka
Nechci se učit něco, co nikdy nepoužiji!

 
Potřebuji:
  • utřídit a zaktivovat základní gramatiku
  • umět mluvit o sobě, o čemkoliv, hlavně plynule a bez dlouhého přemýšlení
  • zvládat základní komunikační sebeobsluhu v běžných situacích, včetně vhodných reakcí
  • třeba i napsat slušný mail (klidně jednoduše, ale správně)
  • zkrátka rozmluvit se a vypilovat si angličtinu k obrazu svému ... pokud možno bez kupy nakopírovaných materiálů

  VAŠE SPOKOJENOST = NAŠE NEJLEPŠÍ REFERENCE