INDIVIDUÁLNÍ KURZ angličtiny

bezučebnicová výuka
Nechci číst, chci mluvit!

já, já, já a všechno o mně
Nechci si vymýšlet, o čem mám mluvit. To mě zatěžuje. Chci mluvit o sobě – o svých pocitech, zážitcích, plánech, názorech apod. Chci se přirozeně vyjadřovat!

výuka zaměřena na praktické použití jazyka
Nechci se učit věci, které nikdy nepoužiji!


Typickými zájemci o individuální kurzy jsou dospělí, kteří si chtějí splnit své jazykové představy pokud možno teď HNED. Často je přivádí motivace z  důvodů pracovních: potřebuji napsat slušný mail v angličtině, jedu na služební cestu do zahraničí, potřebuji komunikovat se šéfem, zkrátka potřebuji se rozmluvit!

Náplň jejich kurzů je velmi podobná:
  • utřídit a zaktivovat základní gramatiku
  • umět představit sám sebe a svou práci
  • zvládat základní komunikační sebeobsluhu v běžných situacích: pozdravy, představení přátel/kolegů, společenská konverzace, nabídka občerstvení, vyjádření návrhu, žádosti apod. včetně vhodných reakcí
  • napsat běžné maily (jednoduše, ale správně)
  • umět vyřídit běžné záležitosti po telefonu apod.

Nebo si zkrátka vypilovat svou angličtinu k obrazu svému... VAŠE SPOKOJENOST = NAŠE NEJLEPŠÍ REFERENCE