Lektoři

Gabriela Nosková – lektorka aj, výuková praxe 18 let
 Studium, zkoušky a certifikáty:
 seminář Multimediální technologie ve vzdělávání dospělých (Centrum vzdělávání Brno, květen 2014)
 seminář Tréninkové metody vzdělávání dospělých (HK Jihlava, květen 2012)
 Cambridge ESOL – Certificate in Advanced English (2005)
 Cambridge ESOL – Business English Certificate Vantage (2003)
 Státní zkouška z jazyka anglického (Brno 1998)
 Masarykova Univerzita Brno – bakal. studium – specializace v pedagogice Lektorství AJ  (2007 – 2010; na vlastní žádost  studium ukončeno)
Doplňkové pedagogické studium (Vysoká škola J. A. Komenského v Praze 2001 – 2003; ukončeno závěrečnou zkouškou)
studijní pobyt Malta, Sliema – Business English Course (2004)
 
Pracovní zkušenosti:
podnikatelská a lektorská činnost (1999 – nyní) – kurzy angličtiny různých typů (příprava na FCE kurzy, obchodní angličtina, příprava na přijímací pohovor v angličtině apod.)
lektorka modulu Jazyková příprava Angličtina v projektu „Excelentní manažer malé a střední firmy“ – příprava pilotního modulu, e-learning a prezenční výuka (Hospodářská komora Jihlava, 2010 – 2013)
lektorování v Programu pro zvýšení jazykových a metodických kompetencí pedagogů vyučujících anglický jazyk na 2. stupni ZŠ – kurz „Effective management in large classes“ (Impuls Třebíč, duben 2011)
podnikatelská a lektorská činnost (1999 – 2007) Jazyková škola U Pivovaru s.r.o. Jihlava
 
Publikační činnost:
Smart quizzes for work – maximum komunikace s minimem slovíček – vyšlo jako e-kniha; duben 2015
30 Topics For English Conversation – vydalo Computer Press Brno 2009
Angličtina pro obchodní praxi (2. uprav. vydání + interaktivní CD) – vydalo Computer Press Brno 2008
Angličtina pro obchodní praxi – vydalo Computer Press Brno 2007
 
 
Mgr. Zuzana Milfaitová (Froydová) – lektorka aj, výuková praxe 9 let
 Studium, zkoušky a certifikáty
 Jihočeská univerzita v ČB Pedagogická fakulta, obor anglický jazyk a dějepis pro 2. stupeň ZŠ (2007 – 2013)
 Studijní pobyt – Velká Británie (Hastings, 2011)
 
 Pracovní zkušenosti:
 Lektorka anglického jazyka – Sdružení výuky jazyků Strakonice a Lingua Trans Strakonice (2013 – 2015), Základní škola F. L.  Čelakovského Strakonice (2011)
 Lektorka anglického jazyka v jednoletém jazykovém pomaturitním studiu a přípravných kurzech k maturitě – Akademie J. A. Komenského Jihlava (2015 – 2017)
Lektorka anglického jazyka na příměstském táboře pro děti České Budějovice, Jihlava (2013 – 2017)


Mgr. Petra Mikešová – lektorka aj, výuková praxe 18 let
 Studium, zkoušky a certifikáty
 Continuous Professional Development (2007 – 2017)
 NQT (Newly Qualified Teacher) training (2007 – 2008)
 Qualified Teacher Status – DfES Ref. No.: 04 / 33124 (13. 9. 2004)
 Stipendijní studium ruského jazyka – Moskevská státní pedagogická univerzita (2003)
 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta – magisterské studium, učitelství pro 2. stupeň ZŠ – angličtina a ruština  (1997  –  2004)
 Pomaturitní studium angličtiny – Akademie J. A. Komenského, Jihlava (1996 – 1997)
 

Pracovní zkušenosti
English teacher: Thomas Deacon Academy, Peterborough, UK; Ken Stimpson Community School, Peterborough, UK; Stanground Academy, Peterborough, UK; Redborne Upper School, Ampthill, Bedfordshire, UK; Beauchamp Middle School, Bedford, UK; Sawtry Community College, Sawtry, Cambridgeshire, UK; Newman Catholic School, Luton, UK (2007 – 2010 a 2015 – 2017)
Supply teacher: Simply Education, Capita Education Resourcing, NP Teaching – Bedfordshire, UK; Northamptonshire, UK; Buckinghamshire, UK; Cambridgeshire, UK (2005 – 2014 a 2016 – 2017)
Učitelská praxe (v rámci studia na VŠ): ZŠ a gymnázium v Hradci Králové, ZŠ Kollárova Jihlava, Gymnázium Jihlava (2001 – 2003)
Au-pair v Anglii (1998 – 1999)


VAŠE SPOKOJENOST = NAŠE NEJLEPŠÍ REFERENCE